Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Informatie coronavirus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Ook bij Livio. De maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus te voorkomen hebben grote impact op de dagelijkse gang van zaken. We realiseren ons dat hierover veel vragen leven. ​​​Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie. 

Voor alle actuele nieuwsberichten verwijzen we u graag naar ons nieuwsarchief​

Versoepelen coronamaatregelen

Stap voor stap zijn we aan het kijken hoe we de maatregelen op verantwoorde en veilige wijze kunnen versoepelen. Klik hier voor  meer informatie en de stappen die we gaan zetten.  


Vraag & Antwoord

Algemene vragen

​Zijn de zorgpunten van Livio geopend?  

Het zorgpunt aan de Cromhoff is gesloten in verband met het coronavirus. U kunt nog wel terecht bij de zorgpunten aan de Boulevard 1945 (Enschede) en Het Wiedenbroek (Haaksbergen).

Per 1 juni gaat het zorgpunt Lippinkshof beperkt open. Het zorgpunt is open op de maandag, woensdag en de vrijdag (9:00 - 13:00 uur).  De andere dagen kunt u in Enschede terecht bij de Boulevard.​

Kan ik post sturen naar de bewoners? ​

Zeker kan dat! Alle initiatieven voor onze bewoners worden enorm gewaardeerd. Post, zoals kaartjes en tekeningen graag uitsluitend per post versturen naar een Livio locatie. Dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  Zie ook dit nieuwsbericht (20 maart) voor meer informatie en alle adresssen van de Livio locaties. 


Ik wil iets lekkers maken voor bewoners of medewerkers, mag dat? 
Taarten, cupcakes, koekjes en andere etenswaren voor onze bewoners of medewerkers kunnen wij op dit moment vanuit voedselveiligheid helaas niet aannemen. Dit geldt voor alle producten die van buiten onze locaties komen.​ We gaan graag met u in gesprek hoe dit op een later moment alsnog te laten plaatsvinden. 

Ik wil iets leuks doen voor de bewoners of medewerkers, kan dat? 
We zijn ontzettend dankbaar voor alle initiatieven die worden genomen om onze bewoners en medewerkers een hart onder de riem te steken. Geweldig, we waarderen het enorm! Maar om hen goed te kunnen beschermen zijn we genoodzaakt initiatieven tot een minimum te beperken. Zowel bewoners en omstanders komen hierdoor vaak in beweging en dit zorgt ervoor dat we de veiligheid niet kunnen waarborgen. Hoe dankbaar we ook zijn, we willen u vriendelijk verzoeken om uw aandacht uitsluitend per post kenbaar te maken. Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met Nicolien Veltman (Coördinator Welzijn) via 06-53959312. 

Mag ik een optreden verzorgen voor bewoners? 
Met ingang van  11 mei zijn kleinschalige muziekoptredens weer toegestaan. Dit omdat dergelijke ‘troostconcerten’ belangrijk zijn voor die mensen die verblijven in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Deze ‘troostconcerten’ bieden mogelijk een welkom verzetje voor de bewoners tijdens de huidige beperkingen door het Coronavirus.

Om te voorkomen dat deze muziekoptredens uitgroeien tot samenkomsten zijn er wel bepaalde voorwaarden aan gekoppeld:
  • ​De artiest of muziekgroep heeft vooraf afstemming gehad met de instelling;
  • Het optreden mag gegeven worden door kleinschalige samenstellingen;
  • De artiest of de muziekgroep mag het optreden niet vooraf promoten (media aandacht is echt niet gewenst i.v.m. aanzuigende werking van publiek);
  • De 1,5 meter afstand moet te allen tijde in acht worden genomen, net als de overige geldende basismaatregelen.
Hoe ​​​zit het met de dagbesteding?  
Alle dagbestedingslocaties zijn tot nader bericht gesloten. Cliënten en daar waar van toepassing de eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. ​


Vragen over behandeling 

Verlenen de paramedici en behandelaren nog hun zorg? 
Behandelaren  (diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten etc.) en specialistische teams verlenen voorlopig uitsluitend noodzakelijke niet uitstelbare zorg. Daar waar nodig kan er telefonisch ondersteuning geboden worden.

Kan ik nog een afspraak maken met de diëtist? 
​​Expliciet voor de eerstelijns consulten e/o spreekuren van de diëtisten geldt:​
  • ​Alle huisbezoeken en spreekuren met nieuwe- en vervolgconsulten worden omgezet naar telefonische consulten. U hoeft hiervoor niets te doen, u wordt gebeld door uw diëtist. 
  • ​Nieuwe afspraken worden ingepland, ook deze worden telefonisch behandeld.
  • ​Deze maatregel geldt minimaal tot 20 mei 2020.
Meer informatie, advies en handige tips over gezonde voeding tijdens corona vindt u in deze flyer​. Deze is speciaal voor u samengesteld voor de diëtisten van Livio.

Hoe zit het met de behandelingen van de fysiotherapie?  ​
Tot nader bericht zijn alle fysiotherapeutische individuele en groepsbehandelingen stopgezet.  Behandelingen zullen alleen doorgaan als deze strikt noodzakelijk zijn en na overleg met uw arts. Vanzelfsprekend kunt u wel bij de fysiotherapeuten terecht voor advies op afstand. Neem hiervoor contact op met uw eigen therapeut.  ​


​Vragen over de Livio locaties

Mogen bewoners van de Livio locaties bezoek ontvangen?  
Nieuwste update 26-5-2020
Dinsdag 19 mei is tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen door premier Mark Rutte aangekondigd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 25 mei wordt verruimd.

Vanaf donderdag 28 mei is bezoek, onder bepaalde voorwaarden, weer welkom op de locaties van Livio. Per locatie van Livio is gekeken hoe er veilig en verantwoord invulling kan worden gegeven aan de versoepelde bezoekregeling. Voor alle locaties van Livio gelden dezelfde uitgangspunten en huisregels​​. Lees dit nieuwsbericht​ voor alle algemene uitgangspunt die gelden voor alle locaties van Livio. 

Bewoners en contactpersonen zullen per brief worden geïnformeerd over hoe de bezoekregeling er op de locatie uit komt te zien.   ​
Welke maatregelen gelden er voor de woonzorgcentra? 
Voor de bewoners van de woonzorgcentra is er een flyer beschikbaar met alle maatregelen in één overzicht. Klik hier​ voor de flyer. Deze gelden in ieder geval tot 20 mei. 

​Ik woon zelfstandig bij Livio, mag ik na 29 april weer bezoek ontvangen?  
Helaas niet. Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 apri is gemeld dat zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat kunnen worden bezocht als de richtlijnen rond hygiëne en 1,5 meter afstand gehandhaafd worden. Omdat er binnen alle locaties van Livio mensen wonen met een zorgindicatie hanteren wij voor wat betreft het ontvangen van bezoek voor de woonzorgcentra dezelfde maatregel als die geldt voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Alleen op deze manier kunnen wij onze medewerkers en bewoners in alle locaties zo goed mogelijk beschermen.​ Deze versoepeling geldt daarom niet voor bewoners in de woonzorgcentra van Livio. 

Hoe kan ik contact onderhouden met cliënten van Livio? 
Livio doet er alles aan om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken. Wilt u beeldbellen met uw naaste? Gaan dan naar de pagina over  beeldbellen ​voor meer informatie.

TIP: Kijk ook eens op eentegeneenzaamheid.nl​. Een leuke website waar diverse mogelijkheden en tips staan beschreven voor wat je kunt doen als je niet op bezoek kunt.

Zijn de Grand Cafés open?  
De Grand Cafés op alle Livio locaties zijn tot nader bericht gesloten. De maaltijden voor bewoners die hierbij ondersteuning nodig hebben gaan wel door. Alle overige maaltijden worden op de appartementen van de bewoners bezorgd. Ook activiteiten voor wijkbewoners in de Grand Cafés of andere plekken op onze locaties (b.v. biljarten) gaan voorlopig niet door. 

Hoe gaat het met boodschappen en de was van bewoners? 
Omdat er geen bezoekers meer zijn toegestaan op de Livio locaties moet de was, boodschappen en huishoudelijke activiteiten voor bewoners op andere manieren worden georganiseerd. De oplossing kan verschillen per locatie en per cliënt. Vanzelfsprekend waarderen wij het dat naasten boodschappen en de was blijven verzorgen. Samen met de cliënt, en daar waar van toepassing de e​erste contactpersoon, zijn hierover afspraken gemaakt. Voor vragen verwijzen we u naar het zorgteam​.  

Zijn er nog uitstapjes voor bewoners? 
​Helaas zijn alle uitstapjes tot nader order afgelast. 

Kan ik nog naar de kapper? 
Op de meeste locaties van Livio zijn de kapsalons helaas nog gesloten voor externe bezoekers. Voor bewoners is het wel mogelijk om de kapper op de locatie te bezoeken. Hiervoor gelden er algemene afspraken. Deze kunnen per locatie verschillen. 

Er geldt één uitzondering op Lippink's Hof, de kapsalon My hair Lippink's hof' in ZorgBoulevard Lippink'shof is op vaste dagen geopend voor externe bezoekers. Bezoek kan alleen op afspraak. Bel voor een afspraak naar 053-4280460

Is er nog spreekuur van de tandarts? 
De spreekuren van tandartsen en mondhygiënisten gaan tot nader bericht niet door. ​Bij acute situaties die niet kunnen wachten kan contact opgenomen worden met Mondzorg Spectrum (Enschede) via 053-2032056 of Tandheelkunde Haaksbergen (Haaksbergen, Eibergen, Neede) via 053-5721312 of via de Zorgcentrale van Livio. ​

Kan ik nog gebruikmaken van voetzorg? 
Op dit moment kunt u helaas niet terecht voor behandelingen. Medisch noodzakelijke voetzorg zal wel plaatsvinden en wordt ingezet op verzoek van het zorgteam.


​Vragen over de wijkverpleging

Blijven zorgmedewerkers zorg verlenen aan cliënten in de wijk? 
Ja, we blijven zorg verlenen. Om onze cliënten en medewerkers zo lang en goed mogelijk te beschermen is het besluit genomen dat er uitsluitend de hoogstnoodzakelijke en niet-uitstelbare zorg wordt geleverd. Doel van deze maatregel is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door middel van het minimaliseren van het aantal contactmomenten tussen medewerkers en cliënten. Maar ook om zorg te kunnen blijven bieden aan de meest kwetsbare mensen, bijvoorbeeld cliënten die net uit het ziekenhuis komen. Medische handelingen en bijvoorbeeld het toedienen van medicatie zal gewoon doorgaan. Teams kunnen zelf het beste inschatten wat noodzakelijke zorg is. Verminderen van zorg kan verder door bijvoorbeeld: ​

- Inzet van hulpmiddelen;
- Te overleggen of mantelzorgers op meer momenten de zorg kunnen overnemen;
- (controle) momenten of intakes de komende tijd vaker telefonisch plaats te laten vinden. 

Wij vragen cliënten die hoesten/niezen of koorts hebben dit aan de wijkverpleging door te geven. Zij kunnen dan contact met u opnemen en zo nodig beschermende kleding gebruiken.​

Komen, zoals altijd, dezelfde medewerker(s) bij mij thuis?  
We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij u te laten komen.


Vindt de zorg op hetzelfde tijdstip plaats?  
Uw zorgteam is in deze omstandigheden genoodzaakt routes anders vorm te geven dan normaal gesptoken het geval is. Indien dit voor u gevolgen heeft, zal dit altijd met u worden overlegd.


Vragen over werken bij Livio

Ik wil tijdens de coronacrisis Livio graag ondersteunen, waar kan ik terecht? 
Als jij in deze tijden van crisis jouw steentje wil bijdragen aan de zorg dan willen we je graag verzoeken om je aan te melden op www.extrahandenvoordezorg.nl​. Zij matchen vraag en aanbod, ook voor Livio. Namens alle collega's bedankt voor jouw inzet!​ Klik hier voor  het nieuwsbericht van 19 maart voor meer informatie.


​Vragen over Livio+ aan-huis diensten
Vanaf 11 mei zijn een aantal contactberoepen weer mogelijk bij klanten die niet in een Woon- en zorgcentra of verpleeghuis wonen. Een aantal diensten zijn tot nader bericht niet mogelijk, beperkt mogelijk of blijven onder voorwaarden doorgaan. Hieronder vindt u een overzicht.  

​Pedicure, kapper, schoonheidsspecialiste, manicure
Zij kunnen weer behandelingen uitvoeren bij klanten die niet woonachtig zijn in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Bij de behandeling maken zij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, spatbril, handschoenen en beschermende kleding.   ​

Afspraak maken 
Voor een afspraak belt u met  0900-9200. Houd er wel rekening mee dat er op dit moment voor de meeste diensten een wachtlijst geldt.  

Verhoging tarief pedicure 
Tijdens de corona periode is er een prijsverhoging van € 2,50 per behandeling, dit vanwege de extra kosten door het gebruik van beschermingsmiddelen, wegwerp handdoeken, spatscherm en de extra tijd per huisbezoek.  

Opticien aan huis
Een bezoek van de opticiën door de Nederlandse Huisopticiens is weer mogelijk bij klanten die niet woonachtig zijn in een woon- en zorgcentra of verpleeghuis. De opticien hanteerd de voorschriften van het RIVM zoals geen griepklachten, geen handen schudden, handen wassen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

Audicien aan huis (door Beter Horen)
Een bezoek aan huis door een audiciën is momenteel niet mogelijk. Bij calamiteiten zoals een defect hoorapparaat bestaat de mogelijkheid tot een aan-huis bezoek. Een bezoek aan de winkel van BeterHoren kan alleen op afspraak. 

Computerhulp aan-huis
Deze dienst zal tot nader bericht niet plaatsvinden bij de cliënten thuis. Wel bestaat er de mogelijkheid tot een remote sessie. De computerhulp logt op afstand in op uw computer en kijkt met uw mee naar het computerprobleem. Dit is een veilige manier voor u en uw computer. ​

Tuinman
De tuinman kan werkzaamheden aan uw tuin blijven verzorgen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u gepaste afstand te bewaren.

Klussendienst
Afhankelijk van de urgentie en de werkzaamheden zal de klussendienst samen met u overleggen of de klus uitgevoerd kan worden of uitgesteld dient te worden.

Verhuisdienst (door UTS Grijpma)
Verhuizingen gaan door met inachtneming van de hygiene richtlijnen van het RIVM. Voor een afspraak met de verhuisadviseur kunt u een afspraak maken via 0900-9200

Maaltijden aan huis (door Food Connect)
​Maaltijden worden gewoon thuisbezorgd. Onze leverenacier houdt zich aan de landelijke voorschriften en heeft extra voorzorgsmaatregelen getroffen . Zij leveren koelverse en diepvriesmaaltijden. Voor aanvragen van maaltijden belt u naar 0888-101010. Livio+ leden betalen geen bezorgkosten a € 2,45 ( graag uw lidmaatschapsnummer vermelden bij uw bestelling) Nog geen lid? Bel 0900-9200​.​​


We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Vraag of opmerking?

Heeft u een tip, vraag of opmerking, klik dan op de onderstaande link:

Bericht sturen