Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Vergoeding

​​Thuiszorg​

​De vergoeding voor thuiszorg hangt naast uw indicatie af van uw basisverzekering en aanvullende verzekering. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden. 

Thuiszorg onderdeel van zorgverzekeringswet
Thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW), dit noemt men wijkverpleging. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Onder verzorging en verpleging thuis wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen en verzorgenden (IG) in de wijkverpleging. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg gaat de wijkverpleegkundige een indicatie stellen. Na indicatiestelling wordt er een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft.

Thuiszorg ontvangen met persoonsgebonden budget
Zorg thuis kunt u ook ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u voor een PGB in aanmerking wilt komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u aan de voorwaarden voldoet kan de zorgverzekeraar u formulieren opsturen of downloaden via de website. Onze wijkverpleegkundige is bevoegd om de indicatie te stellen voor de PGB.

Wet langdurige zorg
Indien u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie heeft dan kan er uit deze indicatie ook zorg thuis geleverd worden. Dit heet een modulair pakket thuis (MPT). U moet dan wel een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Bekijk daarvoor de website van het Centraal Administratie Kantoor​ (het CAK).

U kunt ook particuliere thuiszorg van ons ontvangen zonder indicatie, of meer thuiszorg ontvangen dan de indicatie aangeeft. U neemt dan de kosten voor eigen rekening. Onze cliëntadviseurs kunnen op basis van de benodigde zorg een kostenplaatje voor u opstellen.​​​​​​​​

Huiskamerinloop en dagbesteding

Livio biedt u mogelijkheden om uw dag zinvol in te vullen. Daarbij kunt u denken aan een gezellige huiskamerinloop of dagbesteding. Iedereen kan gebruikmaken van de huiskamerinloop. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit. Kom gerust eens langs! Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de WMO.

Wilt u meer informatie over huiskamerinloop of dagbesteding bij Livio? Klik dan hier​ of neem contact op met onze cliëntadviseurs.

We zijn er wanneer nodig

Stuur een mail

Binnen 24 uur reactie op werkdagen

Mail sturen

Bel mij terug

Laat hieronder uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug:

Woningen

Geen woningen gevonden.

Aanbod van Livio+

Geen aanbiedingen gevonden.