Livio

Wij zijn dagelijks dag en nacht bereikbaar, alsook in weekenden en op feestdagen. Bel 0900-9200. Wij helpen u graag.
Mijn Livio

Menu

Geestelijk begeleiders

​​Een opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis is vaak een ingrijpende ervaring die indringende levensvragen en ingrijpende keuzes met zich mee kan brengen. Misschien heeft u voldoende steun vanuit uw thuissituatie om hiermee om te kunnen gaan, maar indien dit niet het geval is kunt u een beroep doen op één van onze geestelijk begeleiders.

Een geestelijk begeleider is een vertrouwenspersoon die naar u luistert en u steunt in het proces dat u doormaakt. Om samen te zoeken naar zin, betekenis en levenskracht. Daarbij staat uw levensvisie centraal en kijken we waar u kracht aan kunt ontlenen. Zij zijn gesprekspartners voor elke bewoner van de verpleeghuizen en de woonzorgcentra van Livio.

U of uw naaste kunt altijd een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van Livio. Bijvoorbeeld wanneer u:
  • Behoefte heeft aan gebed, meditatie, stilte en/of muziek
  • Moeite heeft met afhankelijkheid
  • Ondersteuning wenst bij verlies en rouw
  • U voor een ingrijpende keuze staat
  • Vragen heeft rond het levenseinde

In de verpleeghuizen de Cromhoff in Enschede en Wiedenhof in Haaksbergen vindt u een stilteruimte voor persoonlijke bezinning.

Naast individuele gesprekken tussen u en de geestelijk begeleider zijn er meer mogelijkheden, zoals in groepsverband spreken over een bepaald onderwerp. De ontmoeting met anderen en het delen van ervaringen staan dan centraal.

Op verschillende locaties van Livio zijn er kerkdiensten en religieuze zanggroepen.

De geestelijk begeleiders:
  • Houden individuele gesprekken met bewoners en/of hun naasten
  • Organiseren wekelijkse kerkdiensten 
  • Begeleiden een ontmoetingsgroep ‘Levensverhalen’
  • Zingen bekende geestelijke liederen met een kleine groep cliënten
  • Stimuleren u om contact te houden met uw eigen levensbeschouwelijk genootschap (kerk, moskee, humanistisch verbond)

Wanneer u behoefte heeft aan contact met een geestelijk begeleider kunt u dit kenbaar maken bij uw EVV-er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). En u kunt ze rechtstreeks benaderen via:

Verpleeghuis Wiedenhof / Het Wiedenbroek
Margot Dijkman
E-mail: m.dijkman@livio.nl​​
Tel: 0900-9200

Verpleeghuis De Cromhoff
Gonda Elzenga
E​-mail: g.elzenga@livio.nl
Tel:0900-9200